Dato for vinterdekk

Det er du som sjåfør som er ansvarlig for at bilen du kjører har tilstrekkelig veigrep. Når det er glatt får du bedre veigrep ved bruk av vinterdekk eller piggdekk. Det er noen regler som er greit å kjenne til:

  • Piggdekk er ikke tillatt til og med 31 oktober.
  • Piggdekk er ikke tillatt fra og med første mandag etter 2. påskedag.

I Nordland, Troms og Finnmark gjelder reglene fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk. Men husk: Du kan bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene dersom føret krever det!

Krav til dekk i vinterperioden.

Disse kravene gjelder for kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg:

  • Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.
  • Pigger er bare tillatt på vinterdekk.
  • Brukes piggdekk skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm.

Ellers er det verdt å merke seg:

  • Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep. Dekkene må uansett føre ha 3 mm. mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.
  • Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret (men dekkene må ha minimum 3 mm. mønsterdybde).
  • Piggfrie vinterdekk på sommerføre har dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt.

Sunndal Bilservice kan hjelpe deg med å kontrollere at dine sommerdekk og vinterdekk er i orden.

Det norske lovverket har en paragraf som omhandler Hjul:

Forskrift om bruk av kjøretøy, § 1-4.Hjul

1. For motorvogn som har hjul og er konstruert for fart over 30 km/t, gjelder følgende:
a) Dekk på bil, motorsykkel, moped, traktor, motorredskap, tilhenger eller tilhengerredskap skal ha mønsterdybde minst 1,6 mm.

Dekk på kjøretøy som nevnt i første ledd skal likevel ha mønsterdybde minst 3 mm i tiden fra og med 1. november til og med mandag etter 2. påskedag. I tilsvarende periode skal dekk på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg ha mønsterdybde minst 5 mm. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravene til mønsterdybde fra og med 16. oktober til og med 30. april.

Mønsterdybde måles i hovedrillene i de midterste ¾ av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets, bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.

b) Hjul på samme aksel skal ha dekk med tilnærmet samme egenskaper.
c) Hjulene må være i tilstrekkelig statisk og dynamisk balanse.
2. Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende. Vinterdekk er spesielt merket med M+S, MS, M&S, M-S, «Mud and snow», 3PMSF eller «3 peak mountain snowflake» og særskilt fremstilt for vinterkjøring. Bare vinterdekk tillates brukt med pigger, med unntak av dekk til motorsykkel.

Motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg, skal ha vinterdekk på alle aksler, med unntak av løftbar(e) aksler, under kjøring på offentlig veg fra og med den 15. november til og med den 31. mars.

Kjøretøy som er 30 år eller eldre og som ikke brukes i kommersiell transport, kjøretøy som brukes i anleggsarbeid og til og fra slike anlegg, og kjøretøy i forsvarets tjeneste som hovedsakelig kjører i terreng, unntas fra kravet i andre ledd.

I kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg skal det, hvis det kan ventes kjøring på offentlig veg som er snø- eller isdekket, og i alle fall i tiden fra og med 1. november til og med mandag etter 2. påskedag, medføres kjetting som er tilpasset kjøretøyets hjul og som er slik at det alltid er kontakt mellom kjetting og vegbane. Kjettingen skal være laget av metall/stål, være egnet for føreforholdet og tåle den påkjenning den blir utsatt for ved kjøring på vinterføre. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 16. oktober til og med 30. april.

Antall kjettinger som skal medføres etter fjerde ledd:

a) I motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg skal det medføres minst tre kjettinger, hvorav en er tilpasset motorvognens forhjul og to er tilpasset drivhjul.
b) I vogntog bestående av motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3500 kg, skal det medføres minst sju kjettinger dersom motorvognen har tvillinghjul på drivakselen. En kjetting skal være tilpasset motorvognens forhjul, fire kjettinger skal være tilpasset motorvognens drivhjul og to skal være tilpasset tilhengerens hjul. Dersom motorvognen har enkle hjul på drivaksel eller det nyttes dobbeltkjetting, er fem kjettinger tilstrekkelig, hvorav to er tilpasset motorvognens drivaksel.
c) I motorvogn som er utstyrt med automatisk opererte kjettingslynger for drivhjulene («on spot») erstatter dette to kjettinger i de tilfellene motorvognen har tvillinghjul på drivakselen.
3. Piggdekk eller kjetting må ikke brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra dette forbudet.
4.
a) Dersom bil med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg, tilhenger/tilhengerredskap som er konstruert for fart over 50 km/t og som har driftsbrems eller motorsykkel utstyres med piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

Bil som nevnt i foregående ledd kan likevel ha piggdekk på en aksel og kjetting ellers.

b) Dersom bil med tillatt totalvekt over 3.500 kg utstyres med piggdekk, skal den ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel. Det samme gjelder traktor/motorredskap som er konstruert for fart over 50 km/t.
c) Det er tilstrekkelig at bare ett hjul i tvillingmontering har piggdekk så framt piggdekkene plasseres symmetrisk om kjøretøyets lengdeakse.
d) På kjøretøyet skal det være tilnærmet like mange pigger i alle piggdekk.
e) Reservehjul må bare brukes når det oppfyller de krav som gjelder kjøretøyets øvrige hjul. Ved tilfeldig skade på et dekk kan det likevel kortvarig brukes piggdekk på sommerføre eller sommerdekk på vinterføre. I slikt tilfelle kan ulike dekktyper blandes.

På personbil er plass-sparende eller lett reservehjul tillatt. Dekket eller felgen må være merket med høyeste fart. Bruken må være beskrevet i anvisning som følger hjulet eller er tatt inn i bilens instruksjonsbok. Hjulet må bare nyttes under nødvendig transport til nærmeste reparasjonssted.

5. Kjøretøy må ikke volde uforholdsmessig skade på vegbanen.